provincie Groningen

Provincie Groningen

Zuidelijke Westerkwartier
Zuidelijke Westerkwartier
 • Wat houdt het project in?

  De landschappelijke kwaliteit van het Zuidelijk Westerkwartier wordt in sterke mate bepaald door de kleinschalige afwisselende houtsingelstructuur. De houtsingelstructuur verschilt op lokale schaal. Die lokale verschillen vormen de basis voor de manier waarop wordt omgegaan met de ontwikkeling en instandhouding van de houtsingelhoofdstructuur.

 • Waarom?

  Lokale verschillen vormen de basis voor de manier waarop wordt omgegaan met de ontwikkeling en instandhouding van de houtsingelhoofdstructuur.

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Deel 1 (de visie) gaat in op de verschillende kwaliteiten per deelgebied van het Zuidelijk Westerkwartier en de manieren waarop met de houtsingelhoofdstructuur omgegaan zal worden.

 • Wat is er nodig?

  Deel 2 bevat spelregels ten aanzien van rooien, compensatie, herplant, coupures en specifieke spelregels per gebied. Het kaartbeeld geeft de deelgebieden weer waarop de spelregels van toepassing zijn.

Visie Houtsingel Hoofdstructuur

Bestandnaam Grootte
Houtsingel Hoofdstructuur Zuidelijk Westerkwartier Deel 1 Visie 4.7 MB

Spelregels houtsingelhoofdstructuur

Bestandnaam Grootte
Houtsingelhoofdstructuur Zuidelijk Westerkwartier Deel 2 Spelregels 1.6 MB

Kaartbeeld Houtsingel Hoofdstructuur

Bestandnaam Grootte
Kaartbeeld Houtsingel Hoofdstructuur 1.9 MB
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.