Pieter Soet

medewerker Bouwzaken, Ruimtelijke Ordening en Milieu, gemeente Marum

Marumerlage
Marumerlage
  • Wat houdt het project in?

    Herontwikkeling van natuurgebied Marumerlage met het opnieuw aanleggen van de beekdal en het verplaatsen van grond waardoor het aanleggen van stuwen en vispassages mogelijk werd.

  • Waarom?

    Herontwikkeling was nodig

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Afgerond

Het waterschap Noorderzijlvest heeft in samenwerking met de provincie Groningen en Staatsbosbeheer het natuurgebied Marumerlage opnieuw ontwikkeld. Marumerlage is gelegen ten noorden van het dorp Marum en is onderdeel van het Natuurnetwerk in het Zuidelijk Westerkwartier. Van oorsprong stroomt het Dwarsdiep /OudeDiepje door dit gebied.

Door het opnieuw aanleggen van de beekdal en het verplaatsen van grond was er gelegenheid voor het aanleggen van stuwen en vispassages. Hierdoor wordt het gebied natter en ontstaat er een moeras. Door het dempen van sloten vult het gebied zicht met kwel- en regenwater. In de winter staat het gebied onder water en in de zomer komt het voor een groot deel droog te liggen.

Er is in het gebied een wandelroute en uitkijkheuvel aangelegd. Vogelaars kunnen hun hart ophalen. In de winter is het een foerageer- en slaapplaats voor talloze ganzen. In de zomer is het voor weidevogels een broedplaats.

Inrichting natuurgebied Marumerlage

Bestandnaam Grootte
Projectplan Marumerlage 4.8 MB
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.