Stichting Groninger Landschap

Usquert
Usquert
  • Wat houdt het project in?

    Opknappen van tweekoppige wierde

  • Waarom?

    De wierde is sinds de 9e eeuw een pelgrimsplaats

  • In welke fase bevindt het project zich?

    De wierden zijn opgeknapt, maar doorlopend gericht onderhoud blijft nodig

De eerste predikers die in Noord-Groningen het Christendom kwamen brengen, trokken van wierde naar wierde. Ook hebben ze de boerennederzetting Helwerd aangedaan. In de negende eeuw genas Liudger, de latere bisschop van Münster’, hier de heidense zanger Bernlef van zijn blindheid. Dit wonder bleef niet onopgemerkt: de tweekoppige wierde trekt nog steeds pelgrims uit alle windstreken.

Het Groninger landschap heeft de wierden in 1997 flink opgeknapt. Er is een parkeerplaats aangelegd en een informatiepaneel geplaatst. Een bankje achter de wierden geeft zicht op het kerkje van Rottum, een dorpje ten zuiden van Helwerd. Dit bescheiden kerkje kwam in de plaats van een indrukwekkend klooster dat in de 13e eeuw werd gesticht door de Benedictijnen. Middels gericht onderhoud houdt het Groninger Landschap het gebied zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat. Schapen worden ingezet om de wierden open te houden en daarmee goed zichtbaar en beleefbaar.

De Helwerder Wierden liggen langs de weg van Kantens naar Usquert, tussen Rottum en Usquert, achter Theater Bernlef.

Groninger Landschap
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.