Bouber Schuil

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Zuidhorn
Zuidhorn
  • Wat houdt het project in?

    Presentatieboek met richtlijnen voor het plaatsen van kleine windmolens en kleinschalige zonneparken in het deelgebied Humsterland (Zuidhorn)

  • Waarom?

    Boeren in het gebied wilden windmolens plaatsen waarop de gemeenteraad onderzoek liet doen met een virtual reality model. Gebruikers wandelden virtueel door Middag-Humsterland en mochten kleine windmolens inpassen. Het model maakt de impact van de molens op het landschap zichtbaar.

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Afgerond

Op basis van onderzoek is een presentatieboek vastgesteld met richtlijnen voor het plaatsen van kleine windmolens en kleinschalige zonneparken. Boeren in het deelgebied Humsterland van de voormalig gemeente Zuidhorn mogen maximaal twee kleine windturbines op hun erf plaatsen.

De turbines moeten voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het presentatieboek. Alleen zonneterreinen binnen het bouwblok en de kernen in Middag Humsterland zijn toegestaan. Het presentatieboek doet daarnaast een aanbeveling om het plaatsen van windmolens van maximaal 40 meter hoog mogelijk te maken langs het Van Starkenborghkanaal. Hierover moet de provincie Groningen nog een uitspraak doen.

U kunt het presentatieboek downloaden. De gemeenteraad heeft een aantal kanttekeningen gemaakt bij het boek. U moet het dan ook lezen in de context van het raadsbesluit hierover.

Onderzoek en aanleiding

Een aantal boeren uit het Nationaal Landschap Middag-Humsterland diende in 2016 bij de gemeente Zuidhorn een aanvraag in voor het plaatsen van kleinschalige windmolens op hun erf. Hierop ontstond discussie in de raad van de gemeente Zuidhorn. De gemeente liet vervolgens een ruimtelijk onderzoek uitvoeren naar geschikte locaties voor windmolens en kleinschalige zonneparken door Libau en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hierbij werd gebruik gemaakt van het Virtual Reality Center van de RUG. Zij ontwikkelden een model, waarmee gebruikers virtueel door Middag-Humsterland kunnen bewegen en daar kleine windmolens kunnen inpassen zodat de impact in het landschap zichtbaar wordt. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een klankbordgroep met vertegenwoordigers van onder meer dorpsorganisaties, belangenorganisaties op het gebied van landbouw en natuur en energieondernemers.

Gerelateerde downloads

Bestandnaam Grootte
besluitenlijst 1.4 MB
presentatieboek windenergie 13.0 MB
raadsbesluit 850.6 KB
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.