Het Groninger noordelijke wierden- en dijkengebied is een gebied met hoge cultuurhistorische en archeologische waarden. Het land toont nog steeds de kenmerken van eeuwenlange strijd tegen het zoute water: een immense schaal en openheid doorsneden door maren, dijken en transparante lanen; vruchtbare grond; prachtig ingepaste streekeigen boerderijen.

Door (intern)nationaal landbouwbeleid en veranderingen in agrarische wet- en regelgeving doen zich in de bedrijvigheid verschuivingen voor die van invloed zijn op de verschijningsvorm van het erf. Het onderzoek geeft oplossingen het boerenerf ook nu en in de toekomst te kunnen inpassen binnen de bestaande cultuurhistorische en archeologische waarden.

Het Hogeland opnieuw

Bestandnaam Grootte
Het Hogeland opnieuw 1.9 MB
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.