Regionale identiteit is verankerd in de geschiedenis van de streek, het dorp en de bewoners die er kleur en vorm aan geven. De historische dorpsstructuur en bebouwing vormen daarvan de dragers. De eigen geschiedenis en bouwtraditie kunnen de inspiratie vormen voor vernieuwing in de gebouwde omgeving.

Doel van deze beknopte rapportage is input te leveren voor de ontwerpopgave van streekgebonden (vervangende) sociale woningbouw in dorpse, Noord-Groninger context. Deze ontwerpopgave is uitgeschreven door een samenwerking van woningstichting Wierden & Borgen, de Nationaal Coördinator Groningen, de werkgroep GOO (initiatiefgroep van inwoners uit Onderdendam) en de gemeente HetHogeland De directe aanleiding voor de ontwerpopgave vormt de bouwopgave aan de Stadsweg te Onderdendam. Het project kent echter een bredere scope; de bedoeling is modellen te ontwikkelen, historiserend en/of in eigentijdse vertaling, die breder ingezet kunnen worden. De van Libau gevraagde input is zowel kaderstellend als ter inspiratie voor de ontwerpopgave. De input is tweeledig en betreft zowel het verkennen van basisprincipes die ten grondslag liggen aan historische dorpsbebouwing in Noord-Groninger dorpen als het aanleveren van inspirerende, eigentijdse voorbeelden van sociale woningbouw met een streekeigen karakter.

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.