Deze structuurvisie van de gemeente de Marne moet maatwerk zijn, procesmatig en inhoudelijk passend bij de situatie en ontwikkelingen op dit moment. Gelet op de context - schaarse en trage ruimtelijke ontwikkelingen - is bij de uitrol van de structuurvisie een grote rol weggelegd voor de bewoners en ondernemers in de gemeente De Marne.

De structuurvisie is geen plan maar geeft de richting en bandbreedte aan van de verwachte en gewenste ruimte gerelateerde ontwikkelingen, duidt kansen en benoemd uit te werken thema’s. De structuurvisie biedt daardoor de mogelijkheid om minder normatief en meer kwalitatief te regisseren vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

De beschreven ruimtelijke kernkwaliteiten zijn vrijwel tijdloos van karakter en vormen het fundament voor de nieuwe structuurvisie en ander toekomstig (ruimtelijk) beleid.

Structuurvisie de Marne

Bestandnaam Grootte
Structuurvisie de Marne 5.1 MB
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.