Gemeente Groningen

Haren
Haren
  • Wat houdt het project in?

    Bij het nieuwe opstelterrein voor treinen is een wandelpark aangelegd (foto ingenieursbureau MUG, Leek)

  • Waarom?

    Wandelgebied aan de omgeving toevoegen en de bijzondere geschiedenis van het gebied onder de aandacht brengen

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Uitvoeringsfase

Bij 'De Vork' in Haren wordt een opstelterrein voor treinen aangelegd als onderdeel van het project Groningen Spoorzone. De sporen bij het Hoofdstation in Groningen worden opnieuw ingericht, er komt een nieuwe reizigerstunnel, een fietstunnel en een onderdoorgang voor bussen. Door de nieuwe inrichting van de sporen is er geen ruimte meer voor het bestaande opstelterrein voor treinen. Daarom wordt dit terrein verplaatst naar 'De Vork' bij Haren, in de splitsing tussen de sporen naar Winschoten en Assen. Bij het nieuwe opstelterrein wordt een wandelpark aangelegd.

Archeologisch onderzoek

Vóór de start van de werkzaamheden aan het opstelterrein en het wandelpark is archeologisch onderzoek gedaan. De archeologen verwachtten in eerste instantie geen bijzondere dingen aan te treffen, maar dat pakte anders uit. Zo vonden ze niet alleen allerlei restanten uit de steentijd, zoals vuursteen, maar ook aardewerk en resten van boerderijen uit de ijzertijd.

Behoud en aandacht voor erfgoed

In het ontwerp van het park is de geschiedenis van het gebied meegenomen. Om de archeologische vondsten in de grond te beschermen is het ontwerp aangepast. De gronden zijn opgehoogd en er is gekozen voor een andere plantengroei. Alleen de archeologische vondsten die door de werkzaamheden aangetast zouden worden, zijn opgegraven en gearchiveerd. In het nieuwe wandelpark is speciale aandacht voor de archeologische vondsten die er zijn aangetroffen. Met bordjes krijgen de wandelaars informatie over de bijzondere geschiedenis van het gebied. In het park komt een replica van het skelet van een historische boerderij te staan, die verwijst naar de archeologische vondsten die zijn gedaan op en rond het nieuwe opstelterrein. Ook wordt een verbinding aangelegd met het nabijgelegen bezoekerscentrum van het voormalige klooster Yesse.
Zo kunnen bezoekers ook kennismaken met deze periode uit de geschiedenis.


Meer informatie
Zie ook
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.