Stichting Groninger Landschap

Ulrum
Ulrum
  • Wat houdt het project in?

    Het Groninger Landschap houdt drie bosjes in stand met zorgvuldig onderhoud

  • Waarom?

    Vanwege hun cultuurhistorische- en natuurlijke waarden

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Dit is een doorlopend project

Ten noorden van Ulrum heeft Het Groninger Landschap drie bosjes in eigendom. Twee daarvan behoorden bij verloren gegane boerderijen en het derde werd aangeplant in het kader van de ruilverkaveling. Het Groninger Landschap houdt de bosjes in stand vanwege hun cultuurhistorische- en natuurlijke waarden. De bomen hadden een wezenlijke functie als natuurlijke windkering en leverancier van brand- en timmerhout. Nu vinden de houtsnip, buizerd en ree er beschutting.

Onderhoud

Bossen als deze vragen zorgvuldig onderhoud zoals het preventief verwijderen van iepen in verband met ziekte en het vellen van bomen in en aan de rand van de bosjes. Dit laatste gebeurt om meer ondergroei te krijgen. Aan de rand van de gebieden stimuleert het Groninger Landschap de ontwikkeling van een meer structuurrijke bosrand. Dit trekt struweelvogels en insecten aan. En dat werkt, want winterkoninkje, de tjiftjaf en de bosrietzanger zijn opvallende bewoners van het 1,3 hectare grote gebied.

De drie boerenerven liggen ten noorden van de N361 boven Ulrum. De Hucht en de Klei liggen aan de Van den Brielweg, het derde bosje aan de rechterkant van de Breeweelsterweg, vlak na de afslag van de N361.

Groninger Landschap
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.