Hanneke Huls

Redactie Kwaliteitsgids

Loppersum
Loppersum
  • Wat houdt het project in?

    Het Hogepandstermaar en Startenhuistermaar worden opnieuw ingericht. Ze worden gebaggerd, verbreed en op onderdelen verdiept en ook worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd.

  • Waarom?

    Waterschap Noorderzijlvest heeft in het gebied rond Startenhuizen problemen met de waterafvoer. Die worden hiermee opgelost.

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Uitvoering

Waterschap Noorderzijlvest heeft in het gebied rond Startenhuizen (gemeente Loppersum) al langer problemen met de waterafvoer. Om de waterafvoer te verbeteren worden het Hogepandstermaar en Startenhuistermaar opnieuw ingericht. De maren worden gebaggerd, verbreed en op onderdelen verdiept en ook worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Natuurvriendelijke oevers

Oeverplanten en bepaalde dieren hebben ondiep water nodig. Dat ondiepe water ontstaat wanneer we oevers flauw laten aflopen. De oeverplanten halen voedingsstoffen uit het water. Daardoor wordt het water helderder. Vissen, reptielen en waterinsecten vinden bescherming tussen de oeverplanten. Zij kunnen zich op de ondiepe oevers tussen de planten verstoppen om te paren of om hun kleintjes te laten opgroeien.

Baggeren

In voorbereiding op de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verbreden en verdiepen zijn het Hogepandstermaar en Startenhuistermaar begin 2017 gebaggerd. Het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers is de tweede fase.

Grondaankoop

Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers en onderhoudsstroken is grond nodig. Met de landeigenaren sluit waterschap Noorderzijlvest overeenkomsten voor de aankoop van grond. Dat gebeurt ook voor de verwerking van de grond die vrijkomt bij de werkzaamheden.

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.