Gemeente Westerkwartier

Herontwikkeling Boerderij Oosterheerdt Leek
Herontwikkeling Boerderij Oosterheerdt Leek
 • Wat houdt het project in?

  Herontwikkeling van het perceel boerderij Oosterheerdt. Boerderij Oosterheerdt is gelegen op het Landgoed Nienoord in Leek. De Boerderij is een Rijksmonument.

 • Waarom?

  In 2014 heeft de gemeente besloten tot afstoting van het perceel boerderij Oosterheerdt en deze te gaan herontwikkelen voor een bij het Landgoed Nienoord passende functie.

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Afgerond

 • Wat is er nodig?

  Het initiatief - moet een hoogwaardig karakter en een ondersteunende functie hebben voor het landgoed Nienoord met toegevoegde waarde en versterking van de kernwaarden van het landgoed; - heeft marktpotentie en is financieel haalbaar; - houdt rekening met de aanwezige maatschappelijke, natuur en historische waarden en houdt deze in stand dan wel versterkt deze.

Boerderij Oosterheerdt is gelegen op het Landgoed Nienoord in Leek. De Boerderij is een Rijksmonument. Het gemeentelijk pand was tot het voorjaar van 2014 langdurig verhuurd aan Werkvoorzieningsschap Novatec. De boerderij met bijbehorende bijgebouwen kende vanaf het voorjaar 2014 nog enkele tijdelijke functies, maar werd voornamelijk gebruikt als opslagruimte. Op het erf van de boerderij vindt de maandelijkse Streekproductenmarkt Nienoord plaats.

In 2014 heeft de gemeente besloten tot afstoting van het perceel van de boerderij en deze te gaan herontwikkelen voor een bij het Landgoed Nienoord passende functie. De nieuwe functie moest aansluiten bij de door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie van het landgoed (2008). In dit beleidsdocument zijn de randvoorwaarden voor inpassing van een nieuwe ontwikkeling op het landgoed, zoals op het perceel boerderij Oosterheerdt, geformuleerd.
Het landgoed is in zijn totaalconcept uniek door zijn situering in een omgeving met kwalitatief hoogwaardige natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden, waarin een gevarieerd aanbod aan toeristische recreatieve voorzieningen zijn geïntegreerd.

Voor de herontwikkeling van het perceel boerderij Oosterheerdt, werden de volgende uitgangspunten geformuleerd. Het initiatief voor de locatie moet een hoogwaardig karakter en een ondersteunende functie hebben voor het landgoed Nienoord. Er moet sprake zijn van een toegevoegde waarde en versterking van de kernwaarden van het landgoed. Er is marktpotentie voor het initiatief en het is financieel haalbaar. Het initiatief houdt rekening met de aanwezige maatschappelijke, natuur en historische waarden en houdt deze in stand dan wel versterkt deze. Tenslotte moet de iniatiefnemer open staan voor samenwerking en levert een bijdrage aan het totaalconcept Landgoed Nienoord. Naast deze uitgangspunten werd gesteld dat naast de verkoop van het perceel boerderij Oosterheerdt geen gronden van het landgoed worden verkocht, maar alleen in erfpacht worden uitgegeven dan wel verhuurd.

Herbestemmen, toename ruimtelijke kwaliteit

Vervolgens hebben we aantal lokaal geïnteresseerden de kans gegeven om een plan voor het perceel boerderij Oosterheerdt te maken. Het bedrijfsplan van De Scheperij sloot het beste aan bij de uitgangspunten voor de locatie. Boerderij Oosterheerdt is van oudsher een landgoedboerderij (producent van zuivel en vlees voor Nienoord en omgeving). Door de verkoop van de boerderij aan De Scheperij wordt de boerderij opnieuw in gebruik genomen als landgoedboerderij maar met een veel bredere functie invulling in de agrarische (duurzame productie, educatief, maatschappelijke zorg), recreatieve-toeristische en dienstverlenende sfeer. De nadruk ligt daarbij op aanvulling en/of uitbreiding c.q. versterking van het huidige aanbod op Landgoed Nienoord. De Scheperij wil gezamenlijk met de ondernemers op het landgoed zoeken naar mogelijkheden voor een verdere en bredere ontwikkeling van het landgoed.

boerderij Oosterheerdt
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.