Stichting Groninger Landschap

Niebert
Niebert
  • Wat houdt het project in?

    Herstel houtsingellandschap rond het Iwema Steenhuis (foto: Geert Job Sevink)

  • Waarom?

    De structuur van het landschap versterken, de waarde voor de natuur verhogen en het publiek het landschap nog meer laten beleven.

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Afgerond

Het Iwema Steenhuis in Niebert werd rond 1400 gebouwd en heeft sinds die tijd een centrale plek in het omliggende landschap. In de achttiende en negentiende eeuw werden de ontgonnen landbouwpercelen van elkaar gescheiden door houtsingels, die moesten voorkomen dat het vee naar naastgelegen percelen liep. De houtsingels bestonden doorgaans uit een greppel of sloot met aan weerskanten een bomenrij, meestal elzen met doornstruiken zoals meidoorn en sleedoorn. Het hout werd ook wel gebruikt voor het maken van meubels, huizen, gereedschappen en brandhout. De houtsingels zijn nog altijd belangrijke elementen in het landschap. Door het houtsingellandschap te herstellen wil het Groninger Landschap de structuur van het landschap versterken, de waarde voor de natuur verhogen en het publiek het landschap nog meer laten beleven.

Singels

Het Groninger Landschap heeft een flink aantal percelen grasland in zijn bezit die omzoomd worden door houtsingels. De singels worden niet alleen beheerd maar op de plek waar gaten zaten, wordt ook opnieuw aangeplant. Daarnaast zijn de rasters van een groot aantal singels het land in verplaatst, zodat er meer ruimte ontstaat voor de singels en voor de ondergroei, de planten onder de boomlaag zoals braam en brandnetel. Verder zijn poelen en sloten verbeterd. Dat is goed voor kleine dieren, zoals kikkers. De lanenstructuur rondom het steenhuis heeft te lijden gehad onder de harde stormen van een aantal jaren geleden. Door nieuwe bomen aan te planten is de oorspronkelijke lanenstructuur hersteld.

Historische tuin

Rond het steenhuis staat een boomgaard met fruitbomen met daaromheen stinseplanten. De soorten die in de loop der jaren zijn verdwenen zijn bijgeplant om zo het oorspronkelijke beeld te herstellen van een tuin vol bloemen in het voorjaar.

Beleving

Om wandelaars meer te kunnen laten genieten van de omgeving, is het gebied ruimer opengesteld. De bestaande wandelroute is verbeterd, zodat wandelaars er het hele jaar door gebruik van kunnen maken. Daarnaast zijn er bankjes om in alle rust van het gebied te kunnen genieten.

wandelroute
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.