Rob Reintsema

Kwartiermaker

Hunze
Hunze
 • Wat houdt het project in?

  Meer zichtbaar maken van het oude beekdallandschap van de Hunze

 • Waarom?

  Ruimte voor waterberging ontstaat en de waterkwaliteit en de ecologie worden verbeterd. Tevens aantrekkelijker maken van woon- en werkomgeving ter plaatse.

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Voorbereiding

 • Wat is er nodig?

  Financiën

Het Groninger Landschap gaat samen met de Gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest een stuk van het oude beekdallandschap van de Hunze meer zichtbaar maken. Het gaat hierbij om het groengebied tussen het bedrijventerrein Ulgersmaborg en de oostelijke ringweg, en tussen de wijk de Hunze en de Kardingeweg. De rivier de Hunze liep tot in de middeleeuwen van Drenthe tot de Lauwerszee. Vanaf de Groninger wijk Van Starkenborgh ligt een fietspad dat een oude loop van de Hunze volgt, de Hunzeboord. De bedoeling is om een stukje van deze omgeving opnieuw in te richten, waardoor ook ruimte voor waterberging ontstaat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en wordt de ecologie versterkt. Ook komen er mogelijkheden voor sport, spel en wandelen. Hoe de omgeving ingericht wordt, wordt bepaald in nauwe samenspraak met bewoners en gebruikers van de omgeving. Tegelijkertijd wordt de ontstaansgeschiedenis van de Hunze en het gebied eromheen onder de aandacht gebracht.

Betrokkenen

De ontwerpvisie is zo goed als vastgesteld. Hiervoor is uitgebreid gesproken met alle betrokkenen uit de omgeving, zoals de bewoners, wijkraad, bedrijven en scholen. In januari 2019 is begonnen met het bijeenbrengen van de benodigde financiering. Het is de bedoeling dat begin 2020 wordt begonnen met de uitvoering van de plannen.

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.