Jornand Veldman

Delfzijl
Delfzijl
  • Wat houdt het project in?

    De waddendijk is ter hoogte van het centrum van Delfzijl landinwaarts verlegd, verhoogd, verbreed en aardbevingsbestendig gemaakt. Buitendijks ontstond ruimte voor een stadsstrand van ruim 2 hectare. Aansluitend is een kwelderlandschap aangelegd; een hoge kwelder met daarin een vogeleiland voor visdief en noordse stern, en een pionierkwelder waar tot 2021 onderzoek loopt naar de opslibbing en vegetatie-ontwikkeling.

  • Waarom?

    De primaire kering wordt zo ingericht dat hij Delfzijl weer gaat verbinden met de Waddenzee. Het wordt een aantrekkelijke boulevard die het stadscentrum verbindt met het strand, de kwelder en fiets- en wandelroutes.

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Uitvoeringsfase tot eind 2020

Met het project Marconi Buitendijks versterkt de gemeente het maritieme karakter van de stad. De waddendijk wordt een aantrekkelijke boulevard die stad en wad verbindt. Ook het gebied aan de landzijde van de dijk krijgt een nieuwe inrichting. Zo komen daar bijvoorbeeld speciale camperparkeerplaatsen voor bezoekers. Delfzijl wordt weer een stad aan zee. Een poort naar het Werelderfgoed Waddenzee. De inrichting en afwerking van het project loopt tot eind 2020. [Zie ook: https://www.delfzijl.nl/waterfront-delfzijl-marconi]

Maritiem Delfzijl

Zee, haven en scheepvaart bepaalden eeuwenlang de sfeer in Delfzijl, totdat in de jaren 70 van de vorige eeuw de historische havenmond werd afgesloten. Met de aanleg van het Zeehavenkanaal kwam de nieuwe haveningang vijf kilometer verderop te liggen. De hoge zeedijk vormde – ook in de beleving van bewoners en bezoekers – een harde scheiding tussen de stad en de Waddenzee.

Bij Delfzijl ontmoeten zoet en zout water elkaar. De handelshaven is via de zeesluis in het Eemskanaal verbonden met het achterland. Maar ook het meeste overtollige water uit de provincies Groningen en Drenthe belandt uiteindelijk hier, bij Delfzijl, in de Waddenzee.

Een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers gaat de boulevard op de kruin van de dijk verbinden met het strand en het stadscentrum. Deze verbinding overbrugt op een veilige manier het zware verkeer op de Oosterveldweg en het treinspoor naar het industriegebied. Doorgaande fiets- en wandelroutes lopen van hier over de dijk, naar de kwelder en langs de haven.

De hoge kwelder wordt ontsloten voor (natuur)recreatie. Voor de noordse stern en de visdief is een vogelbroedeiland aangelegd. Op het kwelderlandschap langs de Schermdijk doen wetenschappers de komende jaren onderzoek naar het invangen van slib uit het zeewater. Onderzocht wordt hoe de kwelder groeit door slibafzetting en hoe de kweldervegetatie zich ontwikkelt. Deze slikkige pionierkwelder is niet voor publiek toegankelijk.

Marconi Buitendijks verbindt Delfzijl weer met de zee, maakt het Werelderfgoed Waddenzee beleefbaar en maakt zo de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en toeristen.

Gerelateerde downloads

Bestandnaam Grootte
Programma Marconi 2009-2017 8.6 MB
Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.