CazemierBoerderij Tolbert

CazemierBoerderij
CazemierBoerderij
 • Wat houdt het project in?

  Restauratie van de Cazemier boerderij, de (her)bouw van bijgebouwen en de inrichting van het erf

 • Waarom?

  De Stichting Oudheidkamer FredewaldaNa verwierf de borg in 2009 en wilde het restaureren en er een dorpshuis van maken.

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Afgerond

 • Wat is er nodig?

  Inzet van vrijwilligers

Na de verwerving in 2009 door de Stichting Oudheidkamer Fredewalda is door vrijwilligers met vereende krachten gewerkt aan de restauratie van de boerderij, de (her)bouw van bijgebouwen en de inrichting van het erf, met onder meer de aanplant van een boomgaard. Diverse partijen, waaronder leerlingen van het AOC Terra, hebben hieraan meegewerkt. Op 11 april 2014 is de CazemierBoerderij feestelijk geopend.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de rijke bouwgeschiedenis van de rijksmonumentale CazemierBoerderij teruggaat tot omstreeks 1607. Dit kan worden afgelezen aan de drie eikenhouten gebinten in de hoofdschuur. Het voorhuis van de oude kop-rompboerderij is rond 1875 vervangen door het huidige voorhuis, dat verwantschap vertoont met het Oldambtster of stelptype.

Nadat de boerderij 167 jaar in handen van de familie Cazemier is geweest, is de boerderij in 2009 verworven door de Stichting Oudheidkamer Fredewalda. Deze stichting is in 1994 vanuit het dorp opgericht om zorg te dragen voor het cultureel erfgoed van Tolbert en omgeving. Na de verwerving is door vrijwilligers met vereende krachten gewerkt aan de restauratie van de boerderij, de (her)bouw van bijgebouwen en de inrichting van het erf, met onder meer de aanplant van een boomgaard. Diverse partijen, waaronder leerlingen van het AOC Terra, hebben hieraan meegewerkt.

Op 11 april 2014 is de CazemierBoerderij feestelijk geopend. De beide voorkamers zijn in oude stijl gerestaureerd en dienen als tentoonstellingsruimte van de Oudheidkamer. Daarnaast is in de boerderij de bijzondere maquette opgesteld die een beeld geeft van het Tolbert van 1900-1930. Verder zijn diverse ruimten aanwezig voor bijeenkomsten. Het complex vervult als dorpshuis een centrale rol in de dorpsgemeenschap van Tolbert.

Bezoekadres:

Hoofdstraat 27

9356 AT Tolbert

Meer informatie:

http://cazemierboerderij.nl/restauratie/

http://www.fredewalda.nl/

http://dorpshuistolbert.nl/

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.